Disciplines

Samen bezig zijn met oefenen en onderlinge competitie

Bij het volwaardige lidmaatschap vragen we van onze gildebroeders om minstens één discipline te beoefenen. Andere gildeleden worden van harte uitgenodigd om ook mee te doen aan de disciplines. Het is geen must en het is evenmin zo dat het veel tijd vraagt. We zien het vooral als een vorm van ontspanning en samen bezig zijn.

  • Schieten: Er wordt geschoten met geweer (kaliber .22), kruisboog en luchtbuks. Bij koning schieten hanteren we een historisch geweer (kaliber 12). Voor geweer en kruisboog hebben we schutsbomen. Voor luchtbuks schieten wordt een schietbaan gerealiseerd op ons gildeterrein. Tijdens gildeavonden kan er geschoten worden. Enkele schutters houden op zondagochtenden een onderlinge competitie. De meeste schutters doen mee aan wedstrijden.
  • Trommen: Onze tamboers beoefenen het trommen op een gildetrom. Tijdens gildeavonden wordt er geoefend voor deelname aan wedstrijden en om de vaardigheid op peil te houden. Het gilde heeft nu 3 tamboers.  Deze tamboers doen zowel individueel en als groep mee aan wedstrijden van gildefeesten. Kruisboogschieten: donderdag avond (zomertijd)
  • Vendelen: Vendelzwaaien wordt gedurende de zomertijd geoefend tijdens onze gildeavonden. Een groepje van 7 leden beheerst een kort demonstratie programma dat wordt gedraaid bij een vendelgroet. Enkele vendeliers doen ook mee aan wedstrijden bij gildefeesten.